Zápisy z členských schůzí

Členská schůze 24.11.2019
Zápis
Zpráva předsedy
Zpráva PCH

Zpráva revizní komise
Usnesení
  Zpráva výstavního referenta, Zpráva hospodaření a Zpráva revizní komise byla na členské schůzi přednesena bez písemného zpracování
 
Členská schůze 9.6.2018
Zápis
Zpráva předsedy
Zpráva hospodaření

Zpráva výstavního referenta
Zpráva PCH - zdůvodu nepřítomnosti PCH nebyla zpráva projednaná
Zpráva revizní komise
Usnesení
Členská schůze 28.5.2017
Zápis
Zpráva předsedy
Zpráva pokladníka
Zpráva PCH
Zpráva výstavního referenta
Zpráva revizní komise
Usnesení
Členská schůze 21.5.2016
Zápis
Usnesení
 
Členská schůze 6.7.2015
Zápis
Usnesení
Zpráva předsedy
Zpráva o hospodaření
Zpráva RK
Zpráva RK výstavního referenta
Schválený plán činnosti 2016
Schválený rozpočet 2016
 
Členská schůze 24.5.2014
Zápis
Usnesení
Zpráva předsedy
Zpráva pokladníka
Zpráva RK
Schválený plán činností 2015
Schválený rozpočet 2015
 
Členská schůze 16.11.2013
Zápis
Usnesení
Zpráva předsedy
Zpráva PCH
Zpráva pokladníka
Zpráva RK
 
Členská schůze 27.10.2012

Zápis

Usnesení

Zpráva předsedy
Zpráva pokladní
Zpráva PCH
 
Členská schůze 17.9.2011 v Lysicích

Zápis

Usnesení členské schůze

Zprávy předsedy
Pokladníka
PCH
Revizní komise
 
Členská schůze 27.11.2010 v Mladé Boleslavi

Zápis

Usnesení členské schůze

Zpráva předsedy, pokladníka, PCH, revizní komise