scroll
 

UPOZORNĚNÍ PORADCE CHOVU


Výbor rozhodl s platností od 1.12.2017 o změně laboratoře určené pro rozbor profilu DNA. Změna vyplývá z vašich připomínek a poznatků a byla vybraná laboratoř Genomia. Podmínky, cena, žádost a další informace naleznete na http://www.kchgb.eu/chov.htm nebo přímo na www.genomia.cz/cz/. V průběhu prosince, můžete pro uchovnění předložit profil DNA provedený buď ve stávající laboratoři nebo v laboratoři Genomia.

Majitelé psa nebo feny musí k žádosti o zařazení do chovu nově přidat genetický profil. Vybrali jsme pro spolupráci genetickou veterinární laboratoř :
Genomia s.r.o., Janáčkova 51, 323 00 Plzeň
tel: +420 373 749 999 nebo +420 373 317 478 (v pracovní dny 7-17 hod)
tel: +420 777 907 952 nebo +420 724 028 493 (v pracovní dny mezi 17-19 hod)
Email: laborator@genomia.cz, web: www.genomia.cz
Členové klubu budou mít zvýhodněné ceny za poskytnuté služby. Navíc pokud si u laboratoře objednáte archivaci vzorku po dobu 10 let, můžete požádat klub o proplacení částky za archivaci. Toto nám do budoucnosti umožní anonymní prověření např. dědičných onemocnění.
Podmínky pro poskytnutí smluvní klubové slevy

Genomia poskytne členům chovatelských organizací psů a koček 10% slevu na genetické testy objednané online prostřednictvím webových stránek.
Podmínky poskytnutí slevy:
Zákazník je členem organizace registrované u Genomia - tento fakt uvede do poznámky k objednávce. Laboratoř má právo členství ověřit na domluveném kontaktu v chovatelské organizaci.
Slevu nelze uplatnit zpětně, zákazník se o ni musí přihlásit při objednání.
Sleva 10% bude aplikována na celkovou cenu genetických testů. Sleva bude započtena až při potvrzení objednávky.
Objednávka testů bude provedena online.
Sleva se nevztahuje na doplňkové služby.
Sleva se nevztahuje na serologické a imunologické testy.
Při odběrech vzorků musí být ověřena identita jedince - k tomu slouží speciální formulář, který je ke stažení na našich stránkách.
Proces vyřízení objednávky se řídí všeobecnými obchodními podmínkami laboratoře.
Klubová sleva 10% se sčítá s množstevní slevou 20+ genetických testů.
Klubová sleva 10% se nesčítá s individuální věrnostní slevou.

Cena:
Genetický profil DNA …………….. 1030 Kč ……. po slevě 927 Kč
Ostatní ceny služeb viz. https://www.genomia.cz/cz/cenik-sluzeb/
__________________________________________________________________________________

 

Také je na základě směrnice možnost žádat o proplacení části nákladů za vyšetření CM/SM provedené na pracovišti:
Kliniky Jaggy panem MVDr. Tomkem (Komárovská 5, 617 00 Brno, 
tel. 545 234 035, fax: 545 234 406, e-mail: klinika@jaggy.cz, web: www.jaggy.cz)
__________________________________________________________________________________

Ve věku 3-4 týdnů věku štěňat vyplníme žádanku o tetovací (zápisová) čísla, kterou jsme obdrželi od PCH, a oba dva vyplněné díly – návod v tomto tiskopise - zašleme na PK ČMKU, M. Truksová, Maškova 3, 182 53 Praha 8 - Kobylisy.
PK ČMKU nám pošle jeden díl s přidělenými čísly.
Tuto žádanku předložíme veterinárnímu lékaři při čipování štěňat s tím, že vet. lékař v žádance potvrdí, že provedl čipování.
Vyplníme přihlášku k zápisu štěňat a současně s vyplněnou a potvrzenou žádankou o tetovací (zápisová) čísla, s volně vloženými tetovacími štítky a označenými, kterým štěňatům byla tato čísla přidělena, zašleme co nejdříve poradci chovu. Ten vše zpracuje a odesílá na PK ČMKU, která nám vystaví Průkazy původu a zašle nám je doporučeně domů.
Prosíme všechny chovatele aby nezapomněli přiložit k žádance o Zápis štěňat do plemenné knihy, kopii dokladu o zaplacení za každé odchované štěně 100,- Kč.
V případě, že nebude toto doloženo, PCH nezpracuje žádanku . Žádanka bude zpracována a odeslána na PK až po platbě.
Upozorňujeme na to také proto, že vystavení PP na štěňata z PK má značné prodlevy a je zbytečné toto ještě prodlužovat.
 
Děkujeme za pochopení

 

 


 

 

 

 

 

KCHGB - Klub chovatelů grifonků a brabantíků