scroll
 

Dobrý den,

v této sekci a jednotlivých složkách se Vám pokusíme zprostředkovat užitečné kontakty na lidi z klubu a zprávy ze schůzí výboru a členských schůzí.

________________________________________
ADRESA KCHGB:

Klub chovatelů grifonků a brabantíků,z.s.
Slovanka 1352/16
470 01 Česká Lípa

________________________________________

Bankovní spojení na KCHGB:

Bankovní účet je založen u Československé obchodní banky a. s., Poštovní spořitelny.

č.ú.: 194490967

kód banky: 0300

název účtu: KCH Grifonků a Brabantíků

Termín zaplacení členských příspěvků je do konce ledna !!!

Jako variabilní symbol uvádějte prvních šest číslic vašeho rodného čísla nebo číslo vašeho mobilního telefonu . V případě, že si zvolíte jiné číslo, oznamte toto číslo jednateli klubu.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

KCHGB - Klub chovatelů grifonků a brabantíků