scroll
 

Dočasné podmínky pro zařazení do chovu:

a) čistokrevnost doložená průkazem původu, vydaným plemennou knihou, uznávanou FCI,
b) pes/fena může být chovný ve věku 14 měsíců,
c) pes/fena musí být ohodnocen nejméně na jedné výstavě se zadává titul CAC s oceněním minimálně velmi dobrá.
d) pes/fena musí mít spočítané řezáky, a to buď od veterinárního lékaře, rozhodčího nebo PCH. Výsledek musí být zapsán do protokolu o počtu řezáků.
e) pes/fena musí mít vyhodnocení luxace pately (čéšky). Do chovu se uznává nejhorší známka LP 2/2, vyšetření luxace pately musí být od uznaného specialisty uvedeného v seznamu Veterinární komory.
f) pes/fena nesmí vykazovat vady uvedené ve standardu jako vady vylučující.
g) pes / fena musí mít vytvořen genetický DNA profil.

Po absolvování všech těchto podmínek zašle majitel psa/feny poradci chovu tyto podklady :

Žádost o uchovnění …… naleznete na www.kchgb.eu/ke_stazeni
Originál průkaz původu
Kopii průkazu původu
Kopii výstavního posudku
Potvrzení o úhradě poplatku za vyřízení chovnosti jedince ve prospěch KCHG
Protokol o vyšetření luxace pately
Protokol o počtu řezáků.
Protokol DNA profilu

Poradce chovu po zkontrolování dokladů včetně členství v KCHGB zaregistruje chovného psa/fenu do klubové chovné kartotéky a pošle originál PP na Plemennou knihu k přeregistraci a Plemenná kniha vrací průkaz původu majiteli psa/feny.

 


 

 

 

 

 

KCHGB - Klub chovatelů grifonků a brabantíků