Grifonci a brabantíci jsou zdraví a veselí


Grifonci a brabantíci jsou veselé povahy, temperamentní a pohotoví společníci, vždy připraveni ke hrám, ale nejsou příliš samostatní, mají silnou vazbu na svého pána. Grifonci a brabantíci jsou předurčení k doprovázení svého pána a členy rodiny na každém kroku.

Laskavým přístupem se snadno naučí společenskému chování.

Klub chovatelů grifonků a brabantíků informuje své členy prostřednictvím webových stránek nebo klubových tiskopisů o nejrůznějších dědičně podmíněných onemocnění, které se u plemen vyskytla. Členové klubu získávají i informace o akreditovaných pracovištích, na kterých lze vyšetření provádět. Zdravotní vyšetření jsou ukládána do klubové evidence.

Belgický a bruselský grifonek i brabantík jsou plemena zdravá netrpící závažnými potížemi. Abychom tento stav udrželi, nezařazujeme do chovu jedince:

 1. s dědičně podmíněnými vadami, které je z chovu vylučují,

 2. s poruchou charakteru,

 3. s vrozenou hluchotou nebo slepotou,

 4. se zaječím pyskem,

 5. s rozštěpem patra,

 6. s významnou vadou chrupu,

 7. s anomálií čelisti,

 8. s epilepsií,

 9. s kryptorchismem nebo monorchismem,

 10. s albinismem,

 11. s chybnou barvou,

 12. s těžkou dysplazií kyčelního kloubu.

Tak jako ostatní malá plemena je třeba prověřovat luxaci pattely a to nejdříve po dovršení 12 měsíců. Do chovu jsou zařazení jedinci maximálně se stupněm 2.

Krátkolebá plemena nejsou plnochrupá, ale pro zachování typického výrazu a široké čelisti, je třeba pro zařazení do chovu předložit kontrolu počtu řezáků ve spodní i horní čelisti.

U krátkolebých plemen se mohou vyskytovat další nežádoucí zdravotní potíže:

Chiari malformace (CM) a syringomyelie (SM) jsou vývojové anomálie lebky, mozku a míchy. U Chiariho malformace neboli okcipitální hypoplazii dochází k nedostatečnému vyvinutí okcipitální – týlní kosti.

Následkem toho je zmenšený objem kaudální lebeční jámy (zadní část lebeční dutiny krytá týlní kostí, ve které se nachází mozeček a mozkový kmen). Mozeček má z toho důvodu málo prostoru a dochází tak k jeho výhřezu do foramen magnum (týlní otvor, kudy prochází mozkový kmen v krční míchu). Tím je blokován odtok mozkomíšního moku. V důsledku změn této cirkulace vzniká další anomálie, tzv. syringomyelie -tj. rozšíření centrálního kanálku míchy a tvorba mokem naplněných dutinek uvnitř.

Pro správný vývoj týlní kosti je nutné v chovu dbát na dostatečnou délku krční páteře. Grifonek i brabantík jsou plemena téměř kvadratická s elegantním pohybem, se středně dlouhým krkem, který harmonicky přechází v plec. Neměli bychom spojovat dva jedince s krátkým krkem.

Brachycephalic Obstructive Airway Syndrome (BOAS), je komplexní onemocnění dýchacích cest. BOAS je připisován neuváženému šlechtění krátkolebých plemen s přehnaně krátkým nosním hřbetem. Toto zkrácení kostěného podkladu není doprovázeno přiměřeným úbytkem měkkých tkání, což vede ke změně anatomie dýchacích cest a možným výskytem dýchací potíží. Primárními znaky syndromu můžou být úzké nozdry, prodloužené měkké patro a hypoplastická (zúžená) průdušnice.

Při chovu neupřednostňujeme jedince s extrémně krátkým čenichem. Pro chov vybíráme jedince s odpovídající délkou nosního hřbetu (přímka brada – nos – čelo) s výraznou nosní houbou, která má široké otevřené nozdry.

Členové KCHGB, kteří provedou odborné vyšetření CM/SM, mohou podle stanovených podmínek ve Směrnici požádat o úhradu části nákladů.

Klub chovatelů grifonků a brabantíků z.s.

Slovanka 1352

470 01 Česká Lípa

 

IČ 00474215

www.kchgb.eu

 

 

 

 
KCHGB - Klub chovatelů grifonků a brabantíků