Základní zásady pro chovatele

Kupujeme štěně. Rozhodli jsme se pořídit si grifonka a potřebujeme poradit, kde možno zakoupit štěně.
Můžeme sledovat inzeráty, optat se na Plemenné knize, aby nám dali kontaktní adresu na poradce chovu,
nebo navštívíme výstavu a seznámíme se s chovateli přímo osobně.
Při koupi štěněte si můžeme v chovatelské stanici prohlédnout matku, seznámit se s rodokmenem matky i otce,
podívat se na štěňata. Odebírané štěně je čipované a musí mít očkovací průkaz.
Zjistíme, zda bylo očkované a řádně odčervené. Je dobré, vystaví-li nám chovatel kupní smlouvu, kde by mělo být uvedené jméno štěněte, číslo čipu a varieta grifonka, kterého kupujeme. Nesmíme zapomenout na uvedení ceny a způsob placení. Nutno uvést i vady, o kterých chovatel ví. Od chovatele musíme být informováni o krmení štěněte a měli bychom si odvést vzorky krmiva, aby přechod na stravu kterou chceme použít byl pozvolný. Se štěnětem co nejdříve navštívíme svého veterináře a dohodneme se s ním na dalším očkování a odčervení psa. Jakmile obdržíme průkaz původu, je nutno zkontrolovat, jestli souhlasí číslo čipu našeho psa s PP, (možnost přečíst číslo čipu čtečkou na veterině) jestli je průkaz podepsán chovatelem. Sami si pak vyplníme rubriku majitele a podepíšeme, tím se stává PP platným.
Máme zájem se nejen zúčastnit výstav, ale i uchovnit našeho psa či fenu.
Od malička ho přivykáme, aby ukázal zuby, aby uměl stát v klidu na stole, nechal se prohlédnout, aby pěkně nám chodil i na vodítku.


Uchovnění – stručný návod

Náš grifonek dosáhl věku 14 měsíců a může se uchovnit.
Máme-li fenu a chceme chovat grifonky a nevlastníme ještě žádnou chovatelskou stanici, pak je třeba o ni požádat. Přesný návod naleznete na stránkách ČMKU (www.cmku.cz). Tiskopis Žádost o mezinárodně chráněný název chovatelské stanice můžete nalézt v sekci "Dokumenty - Formuláře". Řádně vyplněný jej zašlete na ČMKU, Maškova 3, 182 53 Praha 8 - Kobylisy. Uvádí se 6 názvů proto, že mnohé mohou být již uděleny. Název chovatelské stanice je mezinárodní, proto jeho název musí být prověřen nejen u nás, ale i v Belgii, kde sídlí FCI (mezinárodní kynologická organizace). O chovatelskou stanici je vhodné požádat s předstihem před bonitací, protože musíme počítat s tím, že vybavení trvá nejméně 3 měsíce.
Pokud si chcete zkontrolovat, zda již vámi navrhovaný název neexistuje, můžete tak učinit na www.cmku.cz (v ČR) nebo na www.fci.be (celosvětově).
Proto aby náš grifonek mohl být zařazen do chovu (uchovněn), musíte splnit tyto podmínky:

a) čistokrevnost doložená průkazem původu, vydaným plemennou knihou, uznávanou FCI,
b) pes/fena může být chovný ve věku 14 měsíců,
c) pes/fena musí být ohodnocen nejméně na třech výstavách se zadává titul CAC s oceněním minimálně 3 x velmi dobrá. Alespoň jedno ocenění musí být získáno z výstavy pořádané KCHGB.
d) pes/fena musí mít spočítané řezáky a to buď od veterinárního lékaře, rozhodčího nebo PCH. Výsledek musí být zapsán do protokolu o počtu řezáků.
e) pes/fena musí mít vyhodnocení luxace pately (čéšky). Do chovu se uznává nejhorší známka LP 2/2, vyšetření luxace pately musí být od uznaného specialisty uvedeného v seznamu Veterinární komory.
f) pes/fena nesmí vykazovat vady uvedené ve standardu jako vady vylučující.
g) pes / fena musí mít vytvořen genetický DNA profil.

Po absolvování všech těchto podmínek zašle majitel psa/feny poradci chovu tyto podklady
Originál průkaz původu
Kopii průkazu původu
Kopie tří výstavních posudků
Potvrzení o úhradě poplatku za vyřízení chovnosti jedince ve prospěch KCHGB
Protokol o vyšetření luxace pately
Protokol o počtu řezáků.
Protokol DNA profilu.

Poradce chovu po zkontrolování dokladů včetně členství v KCHGB zaregistruje chovného psa/fenu do klubové chovné kartotéky a pošle originál PP na Plemennou knihu k přeregistraci a Plemenná kniha vrací průkaz původu majiteli psa/feny.

Rozhodli jsme se chovat, máme chovnou fenu a hledáme vhodného partnera. Buď se poohlédneme na výstavách a sami si vybereme, nebo požádáme o pomoc poradce chovu. Pes by měl být vybrán tak, aby nebyl blízký příbuzný feny a nevykazoval stejné vady s fenou.
Vybrali jsme si pejska a teď je nutno se domluvit s jeho majitelem, zda souhlasí s krytím, zda v době kdy hodláme přijet bude doma a nezapomeneme se zeptat na podmínky krytí (cena). Rovněž je dobře dohodnout do které doby od narození štěňat je tato částka splatná. Platíme-li dopředu a fena nezabřezne, pak máme nárok ještě na jedno krytí, nezabřezne-li fena ani tehdy, částka propadá ve prospěch majitele psa.
Případné další informace dodá a doplní poradce chovu.

Zápisní řád KCHGB
Čl. 7

Krycí list

7.1. Krycí list je základním chovatelským dokladem, který vyhotovuje poradce chovu dvojmo O krycí list žádá chovatel doporučeným dopisem příslušného poradce chovu nejméně 6 týdnů před očekávaným háráním feny na příslušném formuláři.

7.2. Poradce chovu zašle krycí list chovateli do 14 dnů po obdržení žádosti. Na krycím listu uvede odsouhlasené chovné psy.

7.3. Krytí zahraničními plemeníky, kteří jsou v příslušném státě zařazeni do chovu, vystavuje poradce KL na základě fotokopie průkazu původu zahraničního psa.

7.4. Platnost vystavení krycího listu je omezena na dobu 1 roku ode dne vystavení.

7.5. Krycí list musí být vystaven i v případě, že oba chovní jedinci patří stejnému majiteli.

7.6. Se žádostí o vystavení krycího listu musí žadatel zaslat kopii dokladu o zaplacení manipulačního poplatku jako úhradu za vystavení krycího listu.
Po krytí vyplníme KL č.1 a č.2.

Vyplněný a podepsaný KL č.2 – pro majitele psa - zašleme do 7 dnů od uskutečněného krytí poradci chovu.

KL č.1 – pro majitele feny – zašleme vyplněný a podepsaný do 7 dnů po narození štěňat poradci chovu.

Ve věku 3-4 týdnů věku štěňat vyplníme žádanku o tetovací (zápisová) čísla, kterou jsme obdrželi od PCH, a oba dva vyplněné díly – návod v tomto tiskopise - zašleme na PK ČMKU, M. Truksová, Jankovcova 53, 170 00 Praha 7.

PK ČMKU nám pošle jeden díl s přidělenými čísly.

Tuto žádanku předložíme veterinárnímu lékaři při čipování štěňat s tím, že vet. lékař v žádance potvrdí, že provedl čipování.

Vyplníme přihlášku k zápisu štěňat a současně s vyplněnou a potvrzenou žádankou o tetovací (zápisová) čísla, s volně vloženými tetovacími štítky a označenými, kterým štěňatům byla tato čísla přidělena, zašleme co nejdříve poradci chovu. Ten vše odesílá na PK ČMKU, která nám vystaví Průkazy původu a zašle nám je doporučeně domů.

V případě, že fena nezabřezla, pošleme též KL2 poradci chovu.

Jestliže má fena první vrh, je potřeba poslat PCH kopii PP feny s potvrzením o přeregistraci na PK ČMKU.

Kryjeme v cizině

Jestli chceme krýt v cizině musí vybraný pejsek být chovný, uznaný FCI, musíme předložit poradci chovu průkaz původu psa.

7.6. Se žádostí o vystavení krycího listu musí žadatel zaslat kopii dokladu o zaplacení manipulačního poplatku jako úhradu za vystavení krycího listu.
Po krytí vyplníme KL č.1 a č.2.

Vyplněný a podepsaný KL č.2 – pro majitele psa - zašleme do 7 dnů od uskutečněného krytí poradci chovu.

KL č.1 – pro majitele feny – zašleme vyplněný a podepsaný do 7 dnů po narození štěňat poradci chovu.

Ve věku 3-4 týdnů věku štěňat vyplníme žádanku o tetovací (zápisová) čísla, kterou jsme obdrželi od PCH, a oba dva vyplněné díly – návod v tomto tiskopise - zašleme na PK ČMKU, M. Truksová, Jankovcova 53, 170 00 Praha 7.......... Maškova 3, 182 53 Praha 8 - Kobylisy.

PK ČMKU nám pošle jeden díl s přidělenými čísly.

Tuto žádanku předložíme veterinárnímu lékaři při čipování štěňat s tím, že vet. lékař v žádance potvrdí, že provedl čipování.

Vyplníme přihlášku k zápisu štěňat a současně s vyplněnou a potvrzenou žádankou o tetovací (zápisová) čísla, s volně vloženými tetovacími štítky a označenými, kterým štěňatům byla tato čísla přidělena, zašleme co nejdříve poradci chovu. Ten vše odesílá na PK ČMKU, která nám vystaví Průkazy původu a zašle nám je doporučeně domů.

V případě, že fena nezabřezla, pošleme též KL2 poradci chovu.

Jestliže má fena první vrh, je potřeba poslat PCH kopii PP feny s potvrzením o přeregistraci na PK ČMKU.

Kryjeme v cizině


Porod

Jestli jsme moc zvědaví, zda fena skutečně zabřezla, můžeme se domluvit s veterinárním lékařem a po čtvrtém týdnu od krytí navštívit ultrazvuk. Ovšem, neznamená to, že vždy je tento údaj směrodatný. V prvém měsíci fenku nemusíme nijak mimořádně šetřit, může chodit na cvičiště, běhat agility a vše na co je zvyklá. Až druhý měsíc se snažíme, abychom ji nepřetěžovali, ale vydatné procházky jsou pouze k užitku feny. Rovněž fenku krmíme v menších dávkách a častěji a kvalitně. Doporučuji fenu nepřejídat a nedávat žádné sladkosti. Velká štěňata ztěžují porod a stalo se, že se i udusila.

Upozorníme našeho veterinárního lékaře, že očekáváme porod a doma si dobře poznačíme telefon na ordinaci a privát veterináře. Jestli jsme začátečníci a nemáme po ruce zkušenějšího chovatele, pak doporučuji knihu doc. Zdeňka Procházky Chov psů, kde se dočteme, co vše připravit a nachystat k porodu.

Hlavně si připravme porodní bednu, nebo prostor v kterém chceme aby fena rodila a zvykejme fenečku na místečko. Nezapomeňme, že štěňata čerstvě narozena potřebují teplo.

Fenka grifonka většinou při porodu potřebuje naší pomoc, ale jsou i případy, kdy šťastně porodila sama, v noci bez pomoci chovatele, který se ráno mohl již radovat z miminek. Ale v žádném případě nespoléhejme, že si fena sama poradí. Někdy potřebuje štěňátko vytáhnout, jindy sice štěně fenka porodí, ale nedokáže ho vyndat z plodového obalu a překousnout pupeční šňůru. Grifonek často kvůli předkusu toto sám nedokáže. Proto je dobře, když fenku hlídáme již od 58 dne od krytí, ale jsou výjimečné případy, kdy fena rodila i 56 dokonce 55 den.

Mnohé feny sice upozorní na blížící se porod, jsou neklidné, hrabou, schovávají se, nežerou, ale není to vždy pravidlem. Feny grifonků často se neřídí těmito pravidly a jsou připraveny k porodu velice rychle, že nestačíme si nic nachystat nebo zatelefonovat veterináři. Proto je dobře vše mít týden dopředu připravené a čekat jen na hodinu H.

Štěňata grifonků jsou poměrně velká, takže i tím jsou porody složitější a mnohdy mohou končit i císařským řezem.

Šťastně jsme porodili a co dál

Prohlédneme podrobně štěně, jestli nemá nějakou viditelnou vadu, zvážíme ho. Protože grifonci trpí na vlčí drápy, prohlédneme si podrobně zadní nožičky, jestli tam není o prstíček více tzv. paspárek. Někdy dokonce bývá dvojitý.

Rovněž hned po porodu vytřeme čistým kapesníčkem hubičku štěněte a přesvědčíme se, jestli nemá rozštěp patra. Opatrně i prohmatáme hlavičku, zda zde není fontanela. (vazivová destička mezi lebečními kostmi) Otevřená fontanela u štěňat je různě veliká, pohybuje se v rozmezí od 0,1-1 cm. Během vývinu fontanela sroste a nezpůsobuje žádné zdravotní problémy. (autosomální recesivní dědičnost) Při prohlídce štěněte zjistíme, zda nemá bílý flek na hrudi. Všechny závady si poznačíme.

Doma mívám nachystané i psí mléko, protože někdy je třeba zastoupit psí maminku a pomoci štěňata přikrmit.

Jestli jsou mimina spokojena, spinkají a papají a hlavně jsou potichu, jestli ale piští, něco není v pořádku a je třeba zjistit co jim chybí, je-li jim zima, mají hlad atd. Jestli fena odmítne se o štěňata starat, nezapomeňte, že nestačí štěňata krmit každou třetí hodinu ve dne v noci, ale též čistit, protože se neumí sama vyměšovat.

Jestli jsme vše v pohodě zvládli, zavoláme majiteli psa a informujeme ho o narození štěňat. Dále vyplníme hlášení vrhu a zároveň ho zašleme s červeným krycím listem vyplněným o data narození a počtu štěňat poradci chovu.

Štěňata zdárně prospívají, takže můžeme si mezi čtvrtým a pátým týdnem požádat o tetovací (zápisní) čísla. Vyplníme žádanku, kde uvedeme jména štěňat a to v abecedním pořadí prvně pejsky, potom feny.

V krátké době nám přijde potvrzená žádanka zpět s uvedenými čísly. Ve čtvrtém, respektive v pátém týdnu bychom měli již poznat, zda máme brabantíky nebo grifonky bruselské či belgické.

Obyčejně tak v sedmém týdnu, kdy jsou již štěňátka povyrostlá celý vrh očipujeme. Nezapomeneme nechat žádanku o tetovací (zápisní) čísla podepsat a orazítkovat veterinárním lékařem

Vše ihned kontrolujte, aby nedošlo k záměně štěňat.

Nalepené lístky s čipy musíme poslat poradci chovu zároveň s přihláškou k zápisu štěňat. Rovněž posíláme i žádanku o tetovací (zápisní) čísla. Přihláška k zápisu štěňat – zde uvedeme jména štěňat v abecedním pořadí prvně pejsky potom fenky a zároveň do vedlejší rubriky napíšeme barvu a strukturu srsti např. krátká červená, nebo hrubá černá s pálením. Je to důležité pro vystavení průkazu původu pro varietu, kterou ve vrhu máme. Nemáme-li potvrzenou přeregistraci, pak přiložíme i originál průkazu původu feny. Získala-li naše fenka nějaké tituly nebo hodnocení, která chceme mít v průkazu štěňat, tak kopie rovněž přiložíme do pošty pro poradce chovu.

Štěňátka máme očipovaná, připravená k odběru.
Průkazy původu již vyřídí poradce chovu, který naše materiály s přiloženým krycím listem zašle na Plemennou knihu. My pak obdržíme průkazy původu opět na dobírku. Při přijetí průkazů původu nezapomeňte zkontrolovat všechny náležitosti a průkazy podepište. Pak doporučeně zašlete majitelům štěňat.

V případě, že chceme štěně poslat do ciziny, potřebujeme export pedigree .
Pokud to víme včas, ještě před vystavením průkazu původu, připíšeme požadavek do žádosti ke konkrétnímu štěněti. Pokud již byl PP vystaven Plemennou knihou, pošleme ho i s adresou nabyvatele štěněte na Plemennou knihu, potvrzený průkaz se nám vrátí na dobírku.

Pozor

Od r.2004 smí mít fena štěňata 1x v kalendářním roce. Fena smí být naposledy kryta v den dosažení osmi let. Ve výjimečném případě smíme fenu krýt ještě jednou později, ale nutno mít schválení poradce chovu a veterinárního lékaře, který po prohlídce feny dá k tomuto svolení. Pes může krýt neomezeně.

Povinnost chovatele a majitele krycího psa

Vést Knihu odchovů a Knihu krytí. Na požádání ji předložit poradci chovu
V čem chybujeme a co poradce nemůže za vás doplnit:

Podpisy na krycím listě, podpis na přihlášce k zápisu štěňat.
Podpis a razítko veterinárního lékaře na žádance o tetovací (zápisní) čísla.
Uvedení barvy a struktury srsti štěněte v přihlášce k zápisu štěňat

Zpracovala Lada Bertrandová, doplnila Marie Velenová (poradce chovu), Kamila Nevšímalová(poradce chovu)
Chovní psi - mezinárodní značení grifonků
Chovní psi - mezinárodní značení grifonků

Mnozí z nás máme zahraniční rodokmeny nebo se setkáváme s mezinárodním značením grifonků, ať již číselným nebo ve zkratce.
Označení grifonků však přibylo, a to o tzv. mix, tj. grifonky, kteří jsou červeno-černí (ročenka Holanďanů).
Nedávno jsme sice číselné označení zveřejnili ve Zpravodaji, ale pro větší přehlednost uveřejňujeme tato označení, často uváděná na internetu, znovu.
Jsou srozumitelná nejen pro nás ale i pro zahraniční majitele grifonků.

1 - Griffon belge black rought

 

 

Grifonek belgický cerný, hrubosrstý

2 - Petit brabancon black smooth

 

 

Brabantík cerný, hladkosrstý

3 - Griffon bruxellois red rough

 

 

Grifonek bruselský hrubosrstý

4 - Petit brabancon red smooth

 

 

Brabantík cervený, hladkosrstý

5 - Griffon belge black and tan rough

 

 

Grifonek belgický black and tan

6 - Petit brabancon black and tan smooth

 

 

Brabantík black and tan hladkosrstý

7 - Griffon belge red-black mixed rough

 

 

Grifonek belgický cerveno-cerný hrubosrstý

8 - Petit brabancon red-black mixed smooth

 

 

 


   

 

 

KCHGB - Klub chovatelů grifonků a brabantíků